Svart trolldruva

Årets växt 2017 svart trolldruva Actaea spicata och röd trolldruva Actaea erythrocarpa

Svart trolldruva och röd trolldruva är fleråriga örter som ingår i familjen Ranunkelväxter. Liksom många ranunkelväxter är trolldruvor giftiga.

Svart trolldruva blir 30‒70 cm hög och har en kort blomklase i plantans topp. Bladen är stora och 2‒3 gånger flikiga. Blomningen sker i maj‒juni. Blommorna har långa ståndare som skjuter ut. Kronbladen är små, vita och faller snart av. Bären är svarta, blanka, något avlånga och de mognar på sensommaren. Hela växten och blommorna luktar obehagligt.

Svart trolldruva växer i hela landet men mer sparsamt längst i norr. Den saknas på Gotland. Växtplatserna är friska‒fuktiga, skuggiga, gärna något kalkpåverkade och steniga. Örtrika lövskogar, rikare granskogar med steniga raviner och bäckar är favoritmiljöer. Växten missgynnas när skogen kalhugges eller marken dräneras.

Röd trolldruva blir 20‒50 cm hög med blad som 4‒5 gånger flikiga. Bladen är något ljusare gröna än hos släktingen. Blomningen sker i juni. Blommorna liknar de hos svart trolldruva men är luktlösa. Bären är klarröda och tydligt avlånga. Ofta blir hela blomaxeln rödaktig när bären mognar ut.

Röd trolldruva växer mer ovanligt i de nordligaste delarna av Sverige, Lycksele lappmark och Västerbotten samt vidare norrut till Torne lappmark och Norrbotten. Växtplatserna liknar de hos svart trolldruva och är friska‒fuktiga, näringsrika och gärna något kalkpåverkade. Skuggiga skogar med rörligt grundvatten, längs bäckraviner och i rasmarker är ställen där röd trolldruva kan växa. Arten är rödlistad i kategori NT (nära hotad). Sällsynt kan svart och röd trolldruva bilda hybrider.

Under 2017 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av våra båda arter trolldruva. Du kan rapportera direkt på Artportalen www.artportalen.se Försök att uppskatta antal plantor. Under rubriken ”Biotop” kan du endera använda dig av de fasta alternativ som finns eller skriva i fri text ex. frisk lövskog, rikare granskog, rasbrant mm. Skogar som hyser trolldruvor har ofta andra ovanliga och skyddsvärda växter. Rapportera gärna också dem.

Skicka in dina rapporter senast 15 oktober till:
Ulla-Britt Andersson
Kummelvägen 12
386 92 Färjestaden
Tel: 0485-332 24
Mobil: 070-536 78 36
E-post: ullabritt.oland@gmail.com

På svenskbotanik.se under ”Aktiviteter” och ”Årets växt” finns ytterligare information om du behöver.