Vi letar efter och räknar de köldtåliga arterna ryl och mellanlummer. Den senare endast två år gammal som upplänning. Vi tittar även på andra lumrar.

Avfärd 09:00 från parkeringen på Vasagatan i höjd med Biotopia, hemkomst ca 16:00.

Anmälan senast fredag kväll 9 november till Sebastian Sundberg
sebastian.sundberg@slu.se
Eller via sms 0702-31 77 85
Ange om du kan ta egen bil eller om du vill samåka med någon som har.

Vid ev. snötäcke ställs exkursionen in.