Det finns stäpp i Sverige! Låt vara inte några vidsträckta slätter där Djingis Khans horder har sprängt fram. Den svenska varianten, sandstäpp, är betydligt diskretare och finns bara i mycket små områden i östra Skåne och på Öland. Trots den begränsade arealen är det en väldigt speciell miljö, med exklusiva arter, både bland kärlväxter och svampar. Anders Jacobson tar oss med på en resa i sandstäppens värld. Biotopia kl 18.00. Alla är välkomna!