Vi besöker Ekolsunds slottspark. Ekolsund var tidigare ett kungligt slott och Gustav III:s favoritresidens. Vid slottet finns Sveriges mest omfattande privata arboretum med ca 180 trädarter, bl a 20 arter av ädelgran. Nils Lidbaum kommer att guida oss, främst bland barrträden.
Alla är välkomna! Ta gärna med fika!
10.00 Avfärd från Uppsala, Vasagatan utanför Biotopia.
11.00 Samling vid Ekolsunds Wärdshus

Vid anmälan meddela om du kan ta egen bil. Avgift för deltagande 100 kr. Anmälan till Karin Haulin, mail karin@hallvisen.se eller tel. 070-5588314.