Vi besöker flera lokaler i Älvkarleby kommun för att räkna sanddraba, sandviol och mosippa. Avfärd kl. 09.00 från Vasagatan utanför Biotopia. Hemkomst tidigast kl. 16.00. Anmälan till Sebastian Sundberg senast den 3 maj, genom SMS till 0702-317785 eller mail till sebastian.sundberg@slu.se. Ange om du kan ta egen bil.