Jättebalsamin är en invasiv växt, som inte längre får odlas eller säljas inom EU. Den koloniserar med förkärlek fuktiga marker längs vattendrag. Vi ägnar kvällen åt att rycka upp så mycket jättebalsamin vi hinner inom ett av våra senaste naturreservat, Årike Fyris. Ta med oömma kläder, handskar och stövlar!

Samarrangemang med Uppsala kommun. Alla är välkomna! Ingen anmälan.

Samling kl. 17.00 vid gång- och cykelvägen nedanför Sunnersta Herrgård. Kontakt: Sebastian Sundberg, SMS 0702-317785 eller mail sebastian.sundberg@slu.se