Skärgårdens flora. Föredrag av Joakim Ekman. Föredraget är öppet för alla som är intresserade och hålls ca kl 19.00 efter årsmötet som börjar kl 18.00.