Floraväktarexkursion till Heby Söndag 24 maj. Vi försöker besöka samtliga lokaler i Heby kommun för att räkna mosippa samt söka efter mosippa i två områden där den tidigare funnits men ej setts på senare år. Avfärd kl. 09.00 från Vasagatan utanför Biotopia. Hemkomst tidigast kl. 16.00. Anmälan till Mora Aronsson senast den 22 maj, genom SMS till 070- 6682682 eller mail till mora.aronsson@habonet.net. Ange om du kan ta egen bil.