Blomstervandring kring Ultuna Onsdag 6 maj. Anders Jacobson leder en kvällstur kring Ultuna i vårtid bland backsippor, vårlökar, nunneörter och vårfåglar. Samling: Vid Ulls hus (svarta byggnaden), vid kiosken kl. 17.30 Ansvarig: Anders Jacobson tele 070- 4322987