Daphne

Sällskapets tidskrift Daphne utges numera i samarbete med Botaniska Sällskapet i Stockholm. Tyngdpunkten ligger på föreningarnas verksamhet och floran i Södermanland och Uppland. Det kan t ex vara redogörelser för problematiska växtgrupper, beskrivning av floran i ett visst område, florahistorik eller rapporter om fynd av ovanligare arter.

Daphne började ges ut 1990. Tidskriften hade en föregångare i Nymphaea, som startade 1985 som ett informationsblad riktat till dem som var engagerade i arbetet med inventeringen av Sörmlands flora.

Nuvarande redaktör är Niina Sallmén och teknisk redaktör är Lena eliasson

Tills vidare kan du läsa tidigare publikationer på www.bsis.org, men inom kort kommer vi även lägga upp publikationerna här.

Daphne_14-1 Daphne_14-1-innehall

Kalendarium

Copyright © 2018 Upplands Botaniska Förening