Kalendarium

6 maj, 2017
 • Vansjöåseni backsippetid
  Datum: 6 maj, 2017

  Tid: 09:00 - 10:00  Mer information:

  Vi besöker naturreservatet Vansjö-åsen och tittar på försommarfloran med bl.a. massor av backsippor.

  Anmälan: Karolin Ring, tel073-7088008
  Samling vid Biotopiakl9.

19 maj, 2017
 • Mosippe-workshop Fredag 19 –lördag 20 maj
  Datum: 19 maj, 2017


  Plats: Älvkarleö Herrgård, Bruksgatan 22, 814 94 Älvkarleby, Sverige


  Mer information:

  Med anledning av det nyligen fastställda åtgärdsprogrammet ägnar vi två dagar åt mosippan. På fredagseftermiddagen/-kvällen lyssnar vi på föredrag, och under lördagen besöker vi intressanta lokaler kring Älvkarleby och Tierp.

  Plats: Älvkarleby Herrgård
  Starttid: 14.00
  Anmälan: Mora Aronsson,
  070-6682682, mora.aronsson@habonet.net

28 maj, 2017
 • Strandmaskrosor vid Ledskär
  Datum: 28 maj, 2017  Mer information:

  Exkursionen leds av Hans Rydberg som forskat på maskrosor i 30 år. Strandmaskrosorna hör till det betade landskapet och man finner dem bara på välhävdade strandängar eller kalkrika fuktängar, där de är exklusiva medlemmar av den ovanliga floran. Nästan alla strandmaskrosor är rödlistade. Just vid Ledskärfinns flera arter, bl.a. har här påträffats en för landet ny art. Den har sedan förgäves eftersöks. Har vi tur återupptäcker vi den!

  Plats och tid: Biotopiakl10 för gemensam avfärd. Ca kl11 samling vid Ledskär.
  Anmälan till Karin Wiklund: karinwiklund@telia.comeller 072-565 96 12.

9 juni, 2017
 • Orkidéer på Örskär Fredag 9 –söndag 11 juni
  Datum: 9 juni, 2017


  Plats: Örskär, Sverige


  Mer information:

  Vi bor under denna helgutflykt på vandrarhemmet på Örskär, vackert beläget vid den gamla fyrvaktar-bostaden. En kort båttur tar oss till denna ö i norra Roslagen, som har väldigt mycket att bjuda den naturintresserade. Här finns karga klippstränder, hällmarkstallskog, kärr och gölar, men även rester av ett gammalt odlingslandskap med slåttermarker och ängslador. Den kalkrika jordmånen och de arton orkidéarter som hittats på Örskär nämns ofta. En annan attraktion är att det finns möjlighet att stöta på den sällsynta gölgrodan, liksom både mindre och större vattensalamander.

  Begränsat antal platser.

  Samling vid Örskärssundfre 9/6 17.30. Åter vid Örskärssundsön 11/6 ca kl15.00.
  Pris ca 500:-
  Anmälan till Ingvar Sundh:
  ingvar.sundh@telia.comeller 070-383 30 63.

17 juni, 2017
 • Floraväktardag
  Datum: 17 juni, 2017  Mer information:

  Floraväkterietinventerar guckusko i Tierpstrakten.

  Kontakt: Mora Aronsson, 070-6682682, mora.aronsson@habonet.net

18 juni, 2017
 • De vilda blommornas dag
  Datum: 18 juni, 2017  Mer information:

  De vilda blommornas dag är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under denna dag ges människor över hela Sverige möjlighet att gå ut på blom-stervandring. Upplands Botaniska Förening anordnar flera olika vand-ringar runtom i Uppland där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet.
  Ett särskilt program med platserna och tiderna för de olika vandringarna finns på hemsidan och kommer även att skickas ut till föreningens medlemmar.

  Alla är välkomna! Inga förkunskaper krävs. Medtag gärna fika.

Kalendarium

 • Vansjöåseni backsippetid
  Datum: 6 maj, 2017

  Tid: 09:00 - 10:00  Mer information:

  Vi besöker naturreservatet Vansjö-åsen och tittar på försommarfloran med bl.a. massor av backsippor.

  <…
  ...

Copyright © 2017 Upplands Botaniska Förening