Kalendarium

1 november, 2017
 • Småsvalting, sjönajas och grovslinke
  Datum: 1 november, 2017

  Tid: 18:00 - 20:00  Mer information:

  Några sällsynta och hotade vattenväxter som Gustav Johansson har tillbringat mycket tid med de senaste åren. Varför är de sällsynta och hotade? Gustav berättar även om utplanteringsförsök och andra åtgärder för att förbättra situationen för några av arterna.

11 november, 2017
 • Temadag om invasiva främmande arter
  Datum: 11 november, 2017

  Tid: 10:00 - 17:00


  Plats: Biotopia, Vasagatan 4, 753 13 Uppsala, Sverige


  Mer information:

  Dagen inleds med en diskussion om vad invasiva arter är och vilka nationella och internationella regler som finns. Därefter följer sex korta föredrag om vilka problem som finns med invasiva växter, svampar, sötvattensarter, insekter m.fl. Dagen avslutas med en paneldebatt och utfrågning av föredragshållarna m.fl.
  Under dagen kommer det att finnas möjlighet att köpa lunch till självkostnadspris (föranmälan krävs).

  Temadagen är ett sam-arrangemang mellan Biotopia, Upplands Botaniska Förening och Entomologiska Föreningen i Uppland
  Mer information kommer på Biotopias, EFUs och UBFs hemsida.

  Biotopia kl. 18.00
  Anmälan för lunch och frågor: Mora Aronsson mora.aronsson@habonet.net,
  070-668 26 82

Kalendarium

 • Småsvalting, sjönajas och grovslinke
  Datum: 1 november, 2017

  Tid: 18:00 - 20:00  Mer information:

  Några sällsynta och hotade vattenväxter som Gustav Johansson har tillbringat mycket tid med de senaste åren.…

  ...

Copyright © 2017 Upplands Botaniska Förening