Styrelsen

Ordförande
Karolin Ring
karolin.ring@gmail.com

Vice ordförande
Anders Jacobson
Anders.Jacobson@slu.se

Kassör
Roger Andersson
roger.p.andersson@slu.se

Sekreterare
Samuel Jonsson
sammalsamuel@gmail.com

Övriga ledamöter

Mora Aronsson
mora.aronsson@habonet.net 

Ingvar Sundh
ingvar.sundh@telia.com

Cecilia Rätz
Cecilia.rätz@gmail.com

Karin Wiklund
karinwiklund@telia.com

Karin Haulin
karinhaulin@hotmail.com,

Johanna Sköld
jskoeld@hotmail.com,

Kalendarium

  • Datum: 25 mars, 2017    Mer information:

    Bombmurkleexkursionca 25 mars
    Eventuellt gör vi en exkursion till Sånkaför att titta på bombmurkla och bibagge.…

    ...

Copyright © 2017 Upplands Botaniska Förening