Styrelsen

Ordförande
Sebastian Sundberg
sebastian.sundberg@slu.se

Vice ordförande
Anneli Sandström
anneli_sandstrom@hotmail.com

Kassör
Roger Andersson
roger.p.andersson@slu.se

Sekreterare
Karin Haulin
karinhaulin@gmail.com

Övriga ledamöter

Anders Jacobson
Anders.Jacobson@slu.se

Mora Aronsson
mora.aronsson@habonet.net 

Ingvar Sundh
ingvar.sundh@telia.com

Cecilia Rätz
cecilia.ratz@gamil.com

Karin Wiklund
karinwiklund@telia.com

Johanna Sköld
johanna.skold@skola.uppsala.se

Copyright © 2019 Upplands Botaniska Förening