Botaniska samlingar – 1600-tal och framåt. Tisdag 3 november kl 18.00
Museiintendent Mats Hjertson vid Evolutionsmuseet (Uppsala universitet) visar runt i de botaniska samlingarna. Från nyinsamlat material till museets äldsta samlingar från början av 1600-talet. Vad är ett herbarium och vad används det till? Visningen sker virtuellt via Facebook – ta del av sändningen genom att följa föreningen (Biotopia skriver ”Upplands Botaniska Förening”) eller Biotopia på Facebook. Det kommer även att finnas ett särskilt Facebookevent för livesändningen. Några få kommer ha möjlighet att delta på plats på Evolutionsmuseet. Vill du vara en av dessa , anmäl dig till Anneli Sandström, 070-6217004. OBS begränsat antal platser! Livesändningen är ett samarrangemang med Biotopia.