Evenemanget som var planerat att hållas via Facebook kl 18:00 onsdag 20 januari kommer att flyttas. Nytt datum blir någon em-kväll 14-21 april, livefilm på Facebooksidan

Emil V. Nilsson berättar om restaureringen av Rävbacken utanför Uppsala. Tillsammans med grannar och sambo har han fällt granar, slagit gräs och låtit kor beta marken. Emil berättar om hur backsipporna har vuxit till sig, getväppling har nyetablerat sig och hur korskovallen sprider sig över backen. Emil V. Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift och doktor i ekologisk botanik. Han har fått ett arbetsstipendium från Natur & Kultur för skriva en bok om restaureringen av Rävbacken ”Från utdöende till mångfald i Rävbacken”. Visningen sker virtuellt via Facebook – ta del av sändningen genom att följa föreningen (Biotopia skriver ”Upplands Botaniska Förening”) eller Biotopia på Facebook. Det kommer att finnas ett särskilt facebookevent för livesändningen. Livesändningen är ett samarrangemang med Biotopia.