Daphne

Daphne

Föreningens tidskrift Daphne utges i samarbete med Botaniska Sällskapet i Stockholm. Tyngdpunkten ligger på föreningarnas verksamhet och floran i Södermanland och Uppland. Det kan t ex vara redogörelser för problematiska växtgrupper, beskrivning av floran i ett visst område, florahistorik eller rapporter om fynd av ovanligare arter.

Daphne började ges ut 1990.

Nuvarande redaktör är Niina Sallmén och teknisk redaktör är Lena Eliasson

Tidigare publikationer av Daphne hittar du här.

Daphne_14-1 Daphne_14-1-innehall