Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/8/6/9/upplandsbotaniska.se/httpd.www/wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 421 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/8/6/9/upplandsbotaniska.se/httpd.www/wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 435 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/8/6/9/upplandsbotaniska.se/httpd.www/wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 826 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/8/6/9/upplandsbotaniska.se/httpd.www/wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 957 Föreningen – Upplands Botaniska Förening

Föreningen

Föreningen
En flyer om föreningen hittar du här.

Grundande

Redan 1853 bildades Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala, som indelades i tre ”sectioner”: den Botanico-Zoologiska, den Fysico-Matematiska och den Chemico-Mineralogiska. Ganska snart väcktes förslaget att dela Botanico-Zoologiska Sectionen – botanisterna tyckte inte att zoologerna visade tillräckligt stort intresse – och den 14 mars 1864 skedde detta. Botaniska sektionen var född!

De tidiga sammankomsterna

Ända från början spelade Sektionen en viktig roll i biologistudenternas tillvaro. Den var ett forum där botanister av alla åldrar, grader och inriktningar kunde träffas och utbyta åsikter. Sammankomsterna fyllde förr samma funktion som dagens forskarseminarier vid de olika institutionerna, och dagsaktuella vetenskapliga frågor togs upp. Reseskildringar var vanliga då liksom nu, men föredragen kunde också utvecklas till livliga diskussioner om t.ex. växtgeografi, utvecklingslära, blombiologi och växtfysiologi. Sammankomst hölls så ofta som var fjortonde dag och följdes ofta av en s.k. postsektion, vilket innebar att man gick till någon krog och fortsatte diskutera. Bland föreningens medlemmar och föredragshållare genom tiderna finns storheter som Elias Fries, Rutger Sernander, Carl Skottsberg, Einar Du Rietz och Nils Hylander.

Exkursioner

Exkursioner anordnades förstås också, både dagsutflykter till mål i Uppsalas omgivningar och längre resor som t.ex. till Öland och Blå Jungfrun 1932 och till Öregrund 1935. En gammal tradition, som började redan 1867 och fortsatte åtminstone fram till 1940-talet, var den årliga vårutflykten till Linnés Hammarby (populärt kallad ”Hammarbyfyllan”). Denna sedvänja kommer Sektionen att återuppta i år – dock inte på Linnés födelsedag den 23 maj, som var brukligt förr, och kanske inte med de traditionella mängderna starka drycker.

Senare tid

När institutionerna införde forskarseminarier minskade Sektionens betydelse, och dess aktivitet var länge ganska låg. På 1980-talet återupptogs dock verksamheten av några forskarstuderande, och Botaniska sektionen blev en förening att räkna med igen. Idag är medlemsantalet på uppgående, och ämnesområdet för föredrag och exkursioner har breddats för att tillgodose alla smakriktningar hos botanik- och naturintresserade människor.

Litteratur

Svedelius, N. 1940. Botaniska sektionen i Uppsala 75 år. En återblick på sektionens äldre historia. Svensk Botanisk Tidskrift 34:173-233.

Lindeberg, G. 1986. Botaniska sektionen i Uppsala. Glimtar från verksamheten under 1930- och 1940-talen. Svensk Botanisk Tidskrift 80:403-410.