Upplandsfloran

Upplandsfloran

Boken Upplands flora är en presentation av vilda och förvildade kärlväxter inom landskapet Uppland. Boken inleds med en beskrivning av landskapet och förutsättningarna för floran sett till variationer i geologi, klimat och mänsklig påverkan. Därefter följer en förteckning över landskapets vilda kärlväxter sett till förekomst och utbredning. Över 2 800 arter presenteras i boken och 1 100 illustreras med utbredningskartor.

Boken kom ut år 2010 och är ett resultat av ett ideellt inventeringsarbete av över 200 personer under 15 års tid. Arbete leddes av en särskild projektgrupp med stöd av Upplands Botaniska Förening och Botaniska Sällskapet i Stockholm. Boken säljs av föreningen vid särskilda föreningsdagar. I övrigt finns den till försäljning hos Botaniska Sällskapet i Stockholm och Svenska Botaniska Föreningen.